پـــِدرتـه ,میـدونـی ,دخـتــَــر ,بــآشی میـدونـی ,پـــِدرتـه دخـتــَــر

دخـتــَــر کـه بــاشی
میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ
آغــوش گــَرم پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی
کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و
دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی
دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه
هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی
چه بـاشه چـه نبــاشه
قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرته

روز پدر

باباجونم عاشقتم که تو تمام سختی هام پشتمی تو برای من با اون لبخندای آرامش بخشت

کوه ارامشی

 

#زهرا

منبع اصلی مطلب : دنیای مــــن
برچسب ها : پـــِدرتـه ,میـدونـی ,دخـتــَــر ,بــآشی میـدونـی ,پـــِدرتـه دخـتــَــر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : پـــدر