دختره ,نباید ,دختره نبایدنباید گوشیش زیاد دستش باشه.....

چون دختره....

نباید صدای اهنگو تو زیاد کنه.....

چون دختره.....

نباید شب تو خیابون قدم بزنه.....

چون دختره.....

نباید با صدای بلند بخنده....

چون دختره.....

نباید تنهایی تا دیروقت بیرون باشه.....

چون دختره....

چون دختره ....

چون ملت اونقد بیکارن حرف دربیارن چون ما هنوزم درک نکردیم

دخترم میتونه و باید ...

نباید گوشیش زیاد دستش باشه.....چون دختره.... نباید صدای اهنگو تو زیاد کنه.....چون دختره..... نباید شب تو خیابون قدم بزنه.....چون دختره..... نباید با صدای بلند بخنده....چون دختره..... نباید تنهایی تا دیروقت بیرون باشه.....چون دختره.... چون دختره ...

منبع اصلی مطلب : دنیای مــــن
برچسب ها : دختره ,نباید ,دختره نباید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : چون دختــــــره..